mala

STUDILICA

RADIONICE ZA PREDŠKOLCE

“Ne smijemo dopustiti da škola Vašem prvašiću bude mjesto traumatičnog iskustva!

Polazak u školu je za dijete, a i njegove roditelje, jedan od najvažnih trenutaka u životu. Dijete polaskom u školu postaje dio organizirane i strukturirane sredine, izlaže se sustavu vrednovanja i natjecanja, uz mogućnost doživljavanja neuspjeha i kritike. U školi se prvi puta susreće s obvezama, osjećajem odgovornosti i novom organizacijom života.

Iako znamo da je škola mjesto u kojem se tek uče slova, brojevi, razvijaju vještine čitanja, pisanja i računanja, svjedoci smo činjenice da je naš obrazovni kurikulum zahtjevan i traži brzo napredovanje u tim vještinama, što neka djeca ne mogu uvijek tako brzo dostići. Stoga, školski dani mogu biti uzbudljivi, ali i popraćeni strahom i neugodom.

Često osjećaj nelagode i straha imaju i roditelji koji su zabrinuti kako će se njihovo dijete prilagoditi zahtjevima škole, hoće li biti uspješno te hoće li naći prijatelje. Ova obostrana zabrinutost utječe na osjećaj zadovoljstva, motivaciju za učenje i ukupan stav prema školi.

Zbog ovih činjenica vrlo je važno pravovremeno procijeniti spremnost djeteta za školu koja podrazumijeva predvještine potrebne za usvajanje čitanja, pisanja i računanja kako se eventualne poteškoće u razvoju pismenosti i računanja u školi ne bi produbile te socioemocionalnu zrelost. Ukoliko se utvrde bilo kakve poteškoće, potrebno ih je pravovremenim i najprimjerenijim postupcima otkloniti.

Da bismo proces usvajanja vještina čitanja, pisanja i računanja učinili što uspješnijim, a uključivanje u obrazovni sustav što manje stresnim, osmišljene su edukativne radionice za predškolce. Na radionicama će se raditi na poticanju razvoja (pred)vještina potrebnih za uspješan polazak i prilagodbu na školu, a to su: predvještine čitanja i pisanja, matematičke predvještine, vježbanje socio-komunikacijskih, jezičnih vještina po svim sastavnicama, vježbanje pažnje i koncentracije, perceptivnih sposobnosti, vježbe fine motorike i grafomotorike, jačanje samopouzdanja u vlastite sposobnosti, poticanje samostalnosti u radu i jačanje motivacije za učenje.

22

godina iskustva

22-godišnji uspješni rad s djecom s teškoćama jezično-govorne komunikacije i teškoćama učenja i tim od 20 stručnjaka, čini Logopedsko rehabilitacijski centar „Blaži“ vodećim centrom na našim područjima iz područja logopedije, psihilogije, rane intervencije i dr.

Kome je program namijenjen &

koji su ciljevi programa

Program “Mala studilica” predstavlja pripremu djeteta za školu kroz strukturirane stimulativne sadržaje za cjelokupan psihomotorički, komunikacijski, jezično-govorni i socioemocionalni razvoj s naglaskom na razvoju (pred)vještina ključnih za početno školovanje. Također, poseban se naglasak stavlja na poticanje komunikacijskih vještina u vršnjačkom okruženju kroz ciljane jezično-govorne vježbice.

Program je namijenjen predškolskoj djeci od 5 do 7 godina.

Garantiramo Vam da ćemo zajedničkim radom uspješno pripremiti Vaše dijete za polazak u prvi razred

 

Naše višegodišnje iskustvo i uspješan rad u podučavanju studenata, srednjoškolaca i osnovnoškolaca u suradnji s eminentnim Logopedsko rehabilitacijskim centrom “Blaži” sada želimo prenijeti i na “predškolce”.
 • poticanje pripovjedačkih vještina (iznošenje događaja organiziranim, vremenskim i uzročno-posljedičnim slijedom – prema zadanom predlošku)
 • bogaćenje rječničkog znanja na ekspresivnoj i receptivnoj razini (strukturirana kategorizacija i upotreba pojmova u odgovarajućim jezičnim situacijama)
 • razvoj vještina upamćivanja i rješavanja problema (organiziranje elemenata, razvijanje metamemorije, osmišljavanje i planiranje ideja)
 •  razvoj hotimične pažnje (upućivanjem na sadržaje iz neposredne okoline i svakodnevnog života)
 • razvoj koncentracije (ciljano povećanje vremena usmjerene pažnje)
 • razvoj vizuoperceptivnih sposobnosti (uočavanje sličnosti i različitosti zadanih podražaja uzimajući u obzir prostorno-konstruktivne kriterije)
 • razvijanje sposobnosti opažanja i strukturiranog promatranja
 • razvijanje fine motorike i grafomotorike
 • poticanje suradnje s vršnjacima
 • stvaranje pozitivne slike o sebi
 • stvaranje radnih navika
 • rad na prevladavanju razvojnih problema, ukoliko postoje (prevencija i poticanje)
 • poticanje predvještina čitanja i pisanja (strukturirano vježbanje glasovne analize i sinteze, jačanje fonoloških vještina koje uključuju nekoliko razina – fonološku obradu, fonološko pamćenje, diskriminaciju i manipulaciju glasovnim jedinicama)
 • poticanje predmatematičkih vještina (strukturirano vježbanje vještina razvrstavanja, nizanja, ujednačavanja, brojanja)

INTENZIVNO 26 sati! (2×tjedno po 2 sata)

Cijena programa je 2.080,00 kn plativo u 2 rate!

Dugogodišnje iskustvo

Garantiramo Vam da ćemo zajedničkim radom uspješno pripremiti Vaše dijete za polazak u prvi razred!

80 kn/h

materijali uključeni

Poticanje vještina

Poticanjem vještina rane pismenosti kroz igru i zabavno učenje činimo Vaše dijete spremnim za polazak u prvi razred, uz stvaranje pozitivnog stava i odnosa prema procesu učenja.

Ubrzajte napredak

Ne smijemo dopustiti da škola Vašem prvašiću bude mjesto traumatičnog iskustva!

Potražite nas!

Potražite nas u našim prostorima u Vodnikovoj 8 (1. kat), Zagreb

Cijena programa

Program uključuje:

 • sva potrebna materijalna i edukativna sredstva za rad
 • materijale za vježbanje kod kuće
 • pisane materijale za roditelje
 • pisano inicijalno i završno stručno mišljenje te stručno
 • Vodstvo iskusnih stručnjaka renomiranog Logopedskog kabineta “Blaži”

Program započinje 28 svibnja 2019 godine na adresi Vodnikova 8 u Zagrebu ( upisi traju do 27 svibnja! )

Upiši program!